•  

Generalforsamlinger

På grund af Corona har det ikke været muligt at afholde den ordinære Generalforsamling

i marts måned 2020 og heller ikke i 2021.

Vi forventer, at vi i år vil kunne afholde en forsinket Generalforsamling i løbet af sommeren.

Vi har brug for nye ansigter i bestyrelsen og håber mange vil møde op til generalforsamling

i 2021.

2020 har været et roligt år, efter afslutning af ombygning og nye filter på vandværket, blev 

driften normal i april måned.

Firmaet Silhorko skal stå for den årlige service og vedligehold af Filter.

Greve kommune har synet og godkendt boringer og Nyt Filteranlæg.

Der har været foretaget Måleraflæsning i juni måned.

I november måned sendte vi besked til alle Andelshaver om udskydelse af

Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen