G e n e r a l f o r s a m l i n g

Ordinær Generalforsamling
Afholdes den 21. marts 2023 Kl.19.00
Sted: Menighedshuset, Den Gamle Skole, Byvejen 2
Dagsorden ifølge vedtægter
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dagsorden:


1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
               På valg til bestyrelsen er: Jan Kock Pedersen, Carsten Nielsen og Charlotte Juul.
               Vores formand Jan Kock Pedersen gik bort i starten af februar og der skal derfor vælges nyt medlem.
               Carsten Nielsen og Charlotte Juul modtager genvalg.
       Valg af 2 suppleanter.
7.    Valg af revisor: på valg er Søren Møntergaard
       Valg af revisorsuppleant: på valg er Leif Poulsen
8.    Eventuelt

Indkomne forslag afleveres jvf vedtægterne senest 5 dage før (17/3), i postkassen på vandværket, Byvejen 45 eller på mail: bestyrelsen@kildebroendevandvaerk.dk