Vandkvalitet

 


Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikerer om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4 år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

 

Klik her for at se analyseresultater

 

Man kan også se alle de offentlige oplysninger på vores 2 boringer fra Jupiter databasen udgives af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmmark og Grønland).

Vandværket

Boldbanen