Vandkvalitet

 


Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikerer om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4 år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Her kan du se resultatet af seneste analyse:

 

Dato  Sted Type Prøve
04-05-2020 Vandværket Drikkevand PDF
15-07-2019  Vandværket Drikkevand PDF
17-04-2018  Vandværket  Drikkevand PDF
09-05-2017        Vandværket       Drikkevand       PDF