Kildebrønde Vandværk

Vandværket forsyner 173 Forbrugere med rent drikkevand.Vandværket har 2 boringer og udpumper ca.18.000m3 vand til Forbrugerne pr. år.
Vandværkets vand er godt vand,der opfylder alle fastsatte kvalitetskrav.
Vandets hårdhedsgrad er på 20-22odH. Dette betegnes som hårdt vand.
Måleraflæsning som foretages af vandværkets bestyrelse en gang årlig, ved årskiftet, danner
grundlag for årsopgørelse til forbrugerne.
Vedligehold og drift: Bestyrelsen forestår den daglige vedligehold  af bygning og plads samt skylning af filter.

 

 

 

 

Kontakt

Kildebrønde Vandværk
Byvejen 45,
2670 Greve

Email: 
bestyrelsen@kildebroendevandvaerk.dk

Ved driftsforstyrrelser, uheld, ledningsbrud kontakt Formanden eller bestyrelsesmedlem.

Vedrørende måleraflæsning, flytning, vandafregning kontakt Kassereren


 

Driftsstatus


N O R M A L  D R I F T 

Vandværket har fået nyt Filteranlæg samt en Fældebeholder

Dette arbejde er udført i ugerne 46- 50/51 -2019

Test af anlæg  og  prøvetagning mm. er udført i jan. feb. måned 2020

Vi har i perioden november måned til 4.april 2020 fået vand fra Greve Vandværk

mvh

Bestyrelsen